Nel Schoon, Saskia van den Berg, Bea Berends, Tamar Kaijzer, Lisette Lanting

Welkom!

Welkom op deze website over en door vrouwen van Nijkerk. Deze website is ontstaan door het project '11 vrouwen uit de historie van Nijkerk'.


De bedoeling is dat deze website een bron zal blijven voor inspirerende verhalen over vrouwen uit de Nijkerkse historie. 

Want met 11 vrouwen zijn we er natuurlijk nog niet! 

Haak jij ook aan? #11vrouwen #vrouwenvannijkerk

Net als elders, kennen we in Nijkerk weinig vrouwen van vroeger. Niet zo gek, want vrouwen handelden vaak uit naam van hun echtgenoot of deden in alle bescheidenheid hun werk. Het is goed om hun namen te kennen en te streven naar meer gelijkheid in de geschiedschrijving. 

Graag stellen we je voor aan 11 vrouwen uit de Nijkerkse historie. De Nijkerkse vrouwen hebben geleefd van de 17e tot en met de 20e eeuw en hadden verschillende beroepen en achtergronden. De 11 vrouwen samen geven een gevarieerd beeld van de wijze waarop vrouwen hun sporen in de lokale geschiedenis hebben nagelaten.

De zussen Brinckjen en Margret Schrassert (ca 1609-1705)

Deze zussen waren weldoensters. In 1688 hebben ze in een gezamenlijk testament een legaat opgenomen van 500 gulden voor de opbouw en het onderhoud van weduwehuisjes die op de dag van vandaag nog steeds bestaan. Meer..

Marij Collert-van Wenckum (ca 1610-1689) 

Marij woont binnen de stadspoorten van Nijkerk, heeft grond en behoort tot de eerste tabaksplanters. Ze heeft als vroege weduwe ook de pacht van de Waag. Ze is daarom een belangrijk tussen-persoon in het handelsverkeer.  Op haar weegschaal worden de handelsgoederen gewogen voor de verdeling van oogst, de verscheping en – niet onbelangrijk – de belastingen. Meer...

Barones Schimmelpenninck van der Oije-van Lynden (1805-1895) 

Margaretha erft van haar vader het Huis en de heerlijkheid Hoevelaken. Ze ontpopt zich tot een ondernemende en betrokken Ambachtsvrouwe van Hoevelaken. Ze bezit, koopt en verpacht onroerend goed. Als streng gelovige vrouw steunt ze de kerk en het protestants-christelijk onderwijs. Meer...

Heleen Callenbach (1894-1969) 

Heleen groeit op als kleindochter van C.C. Callenbach tussen de boeken en de geur van inkt en papier. Heleen werkt als boekhoudster in het familiebedrijf en schrijft kinderboeken. In de boeken zie je haar eigen omgeving terug. Haar boeken zijn populair bij de lezers en worden herdrukt in grote oplagen. Meer...

Catharina Moll-de Boer (1901-1972)

In het leven van Catharina spelen oorlog en verlies een grote rol. Maar onder alle omstandigheden weet zij in het onderhoud te voorzien voor haar acht kinderen. Eerst met een manufacturenwinkel, later met het pension, Langestraat 21.  Al tijdens de oorlog vangt ze mensen op, daarna staat de deur open voor  Hongaarse vluchtelingen en de eerste Turkse gastarbeiders. Meer...

Annie Vastenburg-van de Weem (1902-1984)

Annie biedt tijdens de Tweede Wereldoorlog moedig verzet tegen de bezetter. Ze maakt samen met haar man illegaal drukwerk, is koerierster en geeft onderdak aan onderduikers. Ze wordt bevrijd in het noorden van Nederland na de gedwongen mars naar Grijpskerk, maar verliest haar man tijdens een  vergeldingsactie van de nazi’s. Meer...

Cecile Schueler (1904-1993)

Cecile wordt geboren in Nijkerk in 1904 en groeit op in een technisch gezin. Ze rijdt al vroeg haar eigen auto. Reizen met de auto, film en fotografie zijn haar passies. De beelden die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog durfde te maken behoren tot ons  erfgoed. Meer...

Stijntje van de Brug (1905-1974)

Als Stijntje één jaar is, verliest ze haar moeder. Als ook haar vader overlijdt terwijl ze nog jong is, komt ze in het weeshuis van Nijkerk terecht waar ze tot aan haar trouwen woont en werkt. Ondanks het gemis van haar ouders brengt ze samen met haar man maar liefst acht kinderen groot. Meer...

Jacoba Cozijnsen-Petersen (1922-2001) 

Co is al vroeg geïnteresseerd in geschiedenis en zet zich haar hele leven in voor behoud van het erfgoed van Nijkerk. Ze is het tweede vrouwelijke raadslid in de stad en zet zich ook daar in voor behoud van monumenten. Co levert een grote bijdrage aan het werk van Stichting Oud Nijkerk. Meer...

Miep de Wolff-van Makkelenberg (1923-2008) 

Miep was een sterke vrouw met een passie voor kunst en cultuur. Ze heeft in 1972 Kreativiteitscentrum de Brink opgezet wat nu, 50 jaar later, een jubileumjaar viert. Meer...

Zuster Bonaventura (1930-2000)

Albertha Kampman kiest voor het kloosterleven en wordt na haar eeuwige gelofte naar het klooster in Nijkerk gezonden. Als zuster Bonaventura werkt ze bij het naastgelegen Sint Jozef. Ze schoolt zich tot (ongediplomeerd) verpleegkundige en groeit door tot adjunct-directeur met als portefeuille bewonerszorg en personeelsbegeleiding. Meer...